YMMÄRRÄ

Tiedätkö mitä asiakas sinulta toivoo ja odottaa?

Ymmärrätkö asiakkaan arkea ja haasteita niin, että pystyt luomaan hänelle arvoa?

Puhutko samaa kieltä asiakkaasi kanssa?

Herätätkö positiivisia tunteita?

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja asiakasymmärryksen kasvattamiseksi mm. markkinatutkimuksia, tietoanalyyseja ja valmennuksia. Palvelumme sopivat moneen tilanteeseen kuten markkinoinnin ja myynnin vaikutusten mittaamiseen, imagon, brändin ja markkinaosuuden tutkimiseen, henkilöstö- ja työtyytyväisyyden, asiakaskokemuksen- ja asiakastyytyväisyyden selvittämiseen sekä konseptien ja käytettävyyden testaamiseen.

Toteutamme puolestasi koko markkinatutkimusprosessin tai jos haluat toteuttaa kyselyn itse, tarjoamme apua suunnitteluun ja analysointiin. Aina ei ole edes tarvetta uudelle tiedolle. Näissä tilanteissa tarjoamme mm. tietoinventaaripalvelua omia tietolähteitäsi hyödyntäen. Olennaisen tiedon löytäminen on tärkeää. Puhumme tutkimusten "slimmaamisesta", jotta niiden avulla saadaan aidosti merkityksellistä tietoa.

Asiakasymmärrysprojektimme ovat tyypillisesti yhdistelmä työpajatyöskentelyä ja asiakasymmärryksen kasvattamista sekä syventämistä. Projektin alussa määritellään ongelma, eli kysymykset, joihin tarvitaan vastaus. Projektimme ovat ennen kaikkea diagnosointia sekä muutoksen käynnistäjiä ja mahdollistajia.

Tarjoamme myös valmennuksia. Julkkis-valmennus on suosittu valmennuskokonaisuus, jonka avulla hyödynnetään julkisia tietolähteitä ja optimoidaan tiedonhankintaa.

Käytämme useita, tarkoin valikoituja kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Menetelmät ja toteutus valitaan projektin tavoitteiden ja luonteen mukaan. Desktop-tutkimus on paljon käytetty sen nopeuden ja kustannustehokkuuden takia. Desktop on nimensä mukaisesti menetelmä, jossa käytetään olemassa olevia tietolähteitä, eli ei tehdä uutta tutkimusta. Desktop-tutkimusta käytetään esimerkiksi silloin kun mennään uudelle, huonommin tunnetulle markkina-alueelle tai segmentille, jolloin tarvitaan kattava tilannekuva investointipäätöksen tueksi. Projekti voidaan myös aloittaa desktop-tutkimuksella, jonka jälkeen tarvittaessa hankitaan uutta tietoa.

MUOTOILE

Pyritkö tuomaan asiakkaasi toiminnan keskiöön?

Tiedätkö missä, miten ja milloin asiakkaasi haluavat olla tekemisissä kanssasi?

Haluatko erottua palveluilla ja tuottaa erinomaisia asiakaskokemuksia?

Tuottavatko palvelusi niihin sijoitetut eurot takaisin?

Toteutamme palvelumuotoiluprojekteja alusta loppuun. Projektin vaiheet ovat asiakasymmärryksen kasvattaminen, ongelman määrittely, ideointivaihe, protoilu ja palveluiden toteutusvaihe. Lopputuloksena syntyvät palvelukonseptit ja –strategiat. Ratkaisut voivat olla niin digitaalisia kuin analogisiakin palveluja tai niiden yhdistelmiä.

Tarjoamme apua tarpeesi mukaan. Teemme toimeksiantoja aina lyhyistä kuukauden projekteista puolen vuoden ja yli avaimet käteen -projekteihin. Ehkä sinulla on jo aihiot valmiina, ja kaipaat vaan palvelun käytettävyyden testausta tai prototyyppien rakentamista tai ehkä on aloitettava ongelman hahmottamisesta.

Miksi palvelumuotoilu?

  • Kiristyneessä kilpailutilanteessa hinta, laatu, tai edes korkea asiakastyytyväisyys eivät ole tarpeeksi kestäviä kilpailuetuja. Kestävä asiakassuhde tarvitsee syntyäkseen syvempiä merkityksiä ja jatkuakseen asiakaskokemuksen täytyy olla ensiluokkainen ja johdonmukainen.
  • Palvelumuotoiluprojektien tavoitteena on luoda kilpailuetua parhaasta mahdollisesta asiakaskokemuksesta. Rajallisten resurssien aikakaudella se tarkoittaa toimintojen ja prosessien järjestämistä tavalla, joka tuo eniten arvoa asiakkaalle.
  • Yritysten elinkaari kuten myös tuote- ja palvelukehityssyklit ovat lyhentyneet. Palvelumuotoilun tärkeitä toimintaperiaatteita ovat erehdyksien ja kokeilukulttuurin salliminen. Näin tuote- ja palvelukehitystä saadaan nopeutettua, keksitään uudenlaisia innovaatioita ja voidaan lopettaa jo aikaisessa vaiheessa kannattamattomat projektit. Huomionarvoista on yhteisluonti asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa; usein yrityksellä itsellään ei ole riittävästi ymmärrystä asiakkaista tai loppukäyttäjistä menestyksekkään palvelukonseptin luomiseksi.
  • Ratkaisulähtöisyydestä ollaan siirtymässä ongelmalähtöisyyteen. Tyypillisesti lähdetään kehittämään ratkaisuja oletettuihin haasteisiin ja ongelmiin. Tuloksena on tusinaratkaisuja, jotka eivät korjaa tilannetta. Palvelumuotoilun filosofiaan kuuluu perusteellinen nykytilan kartoitus liiketoiminnan haasteineen ja ongelmineen. Usein organisaation käsitys haasteista on eri kuin asiakkaan.

TOTEUTA

Puuttuuko käsipareja?

Haluaisitko ulkoistaa jollekin, joka ymmärtää jo valmiiksi?

Hukutko tietotulvaan?

Voimmeko olla avuksi?

Teemme myös markkinointi- ja viestintästrategiat sekä erilaiset projektit tällä alueella. Suunnittelemme ja toteutamme ne puolestasi.

Tarjoamme medical konsultointia ja apua lanseeraukseen sekä prelanseeraukseen, jos kaipaat lisäresursseja.

Verkostomme avulla voimme toteuttaa monipuolisia projekteja silloin kun kaipaat kumppania, joka ymmärtää toimialaasi ja sen ekosysteemiä. Kysy lisää!

logo-header-150

SYVEMPÄÄ ASIAKASYMMÄRRYSTÄ.